uploads/zdab.png

Златен Даб

Високо квалитетно пиво со златно-жолта боја, со пријатна горчина и чист вкус, произведено од 11% пивска сладовина со содржина од 4,5 % волуменски алкохол.
Произведено од основни суровини: вода, слад, хмељ и пивски квасец.
Се полни во:
- Стаклена амбалажа од 0,33л.;
Стаклена амбалажа од 0,5л. Пакувано: 1/20 во гајба;
- Пластична (ПЕТ) амбалажа од 1,5л. Пакувано: 1/6 во термо фолија;
- Буриња од 25л (за точено пиво).