zolta.png

Жолта

Карактеристики

Жолта ракија Претставува производ добиен исклучиво со дестилација на вино. Се одликува со средна јачина и интензивно жолта боја. Питка е и ароматична. Се служи на температура 10-12 °C, како аперитив или дижестив.