portokalada.JPG

Портокалада


Се полни во:
- Стаклена амбалажа од 0,25l. Пакувано: 1/24 во гајба;
- Пластична (PET) амбалажа од 1l. Пакувано: 1/9 во термо фолија;