pepsi.JPG

Пепси

Газиран освежителен безалкохолен пијалок од растителен екстракт, по лиценца на Pepsi Cola International.

Се полни во:
- Стаклена амбалажа од 0,25l. Пакувано: 1/24 во гајба;
- Пластична (PET) амбалажа од:
    0,5l Пакувано: 1/12 во термо фолија;
    1l Пакувано: 1/9 во термо фолија;
    1,5l Пакувано: 1/6 во термо фолија;