• Едноставно вградување
  • Изворни перформанси при стартување
  • Највисок капацитет