luxoil

Ефективно средство за отстранување на чад, саѓи, маст, масло и други загадувачи и одржување на чистота на моторот. Лесно се мијат надвор со вода. Безопасни за повеќето гума, пластика и метал облоги. Се препорачува да се користи неколку пати во годината, особено пред почетокот на сезоната, по поправката на моторот, со пред-продажба на автомобилот. Не бара посебни вештини или алатки.
- Код - TC-513
- Капацитет - 520 cc
- Пакување - 12 парчиња