Gazoza.JPG

Газоза

Газиран ароматизиран освежителен безалкохолен пијалок со арома на круша.

Се полни во:
- Стаклена амбалажа од 0,25l. Пакувано: 1/24 во гајба;
- Пластична (PET) амбалажа од:
0,5l. Пакувано: 1/12 во термо фолија;
1l. Пакувано: 1/9 во термо фолија;
1,5l Пакувано: 1/6 во термо фолија;