7up.JPG

7 Up

Газиран освежителен безалкохолен пијалок од растителен екстракт, по лиценца на Pepsi Cola International.

Се полни во:
- Стаклена амбалажа од 0,25l. Пакувано: 1/24 во гајба;
- Пластична (PET) амбалажа од 1,5l. Пакувано: 1/6 во термо фолија;